Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételekben kerülnek meghatározásra („ÁSZF”) a Márkus Judit egyéni vállalkozó („Vállalkozó”)által üzemeltetett www.abudaifuszeres.hu weboldal/webáruház („Webáruház”) alatt működő webshopban történő vásárlás során a Vállalkozó és az online felületen vásárló fogyasztók („Vásárló”) között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a felelősségre vonatkozó szabályokat és a teljesítési és szállítási feltételeket. Jelen ÁSZF szabályozza továbbá az elállási jog gyakorlásának szabályait. Az ÁSZF letölthető PDF-ben is.

Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Vállalkozó és a Vásárlók között, webáruházon keresztül, elektronikus/online úton létrejött jogviszonyra.

 • IMPRESSZUM
 • Vállalkozó adatai

Név: Márkus Judit E.V.

Székhely: 1114 Budapest, Bocskai út 21/fszt/6

Nyilvántartási szám: 55360603

Adószám:  56687712-1-43

Telefon: +36307886767

E-mail: [email protected]

Web: www.abudaifuszeres.hu

Ügyvezető: Márkus Judit

 • Tárhelyszolgáltató adatai

Név: RACKFOREST INFORMATIKAI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.

Székhely:  1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. emelet 3008.

E-mail: [email protected]

Web: https://rackforest.com/

 • A FELEK KÖZÖTTI JOGVISZONY, AZ ÁSZF HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE

Személyi hatály: jelen ÁSZF kiterjed a Vállalkozóra, valamint a Vállalkozó által üzemeltetett www.abudaifuszeres.hu weboldal alatt működő webáruház alkalmazásával a Vásárlókra.

Időbeli hatály: 2021. február 1. napjától visszavonásig érvényes.

A Vásárló a webáruházban történő vásárlás során a Vállalkozóval szerződést köt a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint, illetve az ebben foglaltakra is figyelemmel. A Vásárló a megvásárlandó termék webáruházban történő kiválasztásával és a vásárlás adatait összesítő, jóváhagyó oldalon a „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával az ÁSZF feltételeit elfogadja, és a szerződést megköti, egyben a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. A webáruházon keresztül megkötött szerződés, és a jelen ÁSZF rendelkezései szerint megvásárolt áruk ellenértéke vonatkozásában a Vásárlót az ellenérték megfizetésének a kötelezettsége terheli.

A Vállalkozó a Vásárló részére a webáruházban saját nevében értékesíti a harmadik felek által gyártott termékeket, amely jogviszony a termék ellenértékének megfizetésével és a termék kézbesítési-szállítási szolgáltató partner általi leszállításával teljesedésbe megy.

 • VÁSÁRLÁS A WEBSHOPBAN

A Vállalkozó a termékek értékesítését saját online értékesítési felületén keresztül végzi, ahol a Vásárló a termékek ellenértékét a Vállalkozó által jelen ÁSZF-ben megjelölt bankszámlára történő átutalással egyenlítheti ki. Az online bankkártyás fizetések során a bankkártya adatok a Vállalkozóhoz nem jutnak el.

A szükséges adatok megadását, jelen ÁSZF elfogadását és a sikeres banki tranzakciót követően a Vállalkozó a vele szerződött kézbesítési-szállítási szolgáltató partnere útján leszállítja a terméket a Vásárlónak. Tekintettel arra, hogy a vásárlást követően a termék a Vállalkozó által történő kiküldésével a termékvásárlás lezártnak, a termék pedig kézbesítettnek és átvettnek tekintendő, a Vásárló kizárólagos felelőssége, hogy a Vállalkozó felé késedelem nélkül jelezze, ha a terméket mégsem kapta meg.

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő ÁFA mértéket. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy a Vállalkozó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre.

 1. A fizetés menete
 • A Vásárló kiválasztotta a kívánt termékeket és a kosarába helyezte őket két opció közül választhat. Banki átutalással teljesítheti a vételárat, vagy választhatja az utánvét opciót, mely esetben a 1114 Budapest, Bocskai út 21. fszt. 6. cím alatt veheti át a termékeket személyesen, a boltban fizetve készpénzzel, vagy bankkártyával. ;
 • A fizetéshez szükséges adatok: név, e-mail cím, szállítási/számlázási cím, telefonszám.
 • A Vásárló a Megrendelés elküldése után visszaigazolást kap online rendszeren keresztül megrendeléséről.
 • A megrendelt termékek listáját e-mailen, illetve telefonon is lehet egyeztetni az Vállalkozóval. A fizetés megtörténte után a Vállalkozó haladéktalanul számlát állít ki és küld a Vásárlónak.

A Vállalkozó kifejezetten felhívja a Vásárló figyelmét arra, hogy abban az esetben, ha a Vásárló nem kapja meg a rendelést megerősítő e-mail üzenetet a tranzakció sikertelennek minősül.

A Vállalkozó a termék megvásárlásáról számlát bocsát ki a Vásárló által megadott adatok alapján online számlázó program alkalmazásával (Számlázz.hu számlázó szoftver), amely e-mail útján kerül megküldésre a Vásárló részére. Ha a Vásárló a számlán szerepeltetni kívánt nevet vagy címet helytelenül adta meg, és a számla ezzel a tartalommal került kiállításra, úgy a Vásárlónak egy alkalommal lehetősége van a számla módosítását kérni, amelyet a számla kibocsátásától számított legfeljebb 10 naptári napon belül szükséges jeleznie.

A Vásárló számlamódosítási igényét a [email protected] e-mail címre továbbított e-mailben jelezheti.

 • A TERMÉK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAIRA VONATKOZÓ ADATOK

A vásárlásra felkínált termékek tulajdonságai, jellemzői, valamint a vásárlás feltételei a webshop hozzájuk tartozó konkrét oldalain ismerhetőek meg.

Hibás ár feltüntetése esetén a Vállalkozó az ajánlat elfogadása előtt felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősülnek az alábbiak:

 • „0” Ft-os ár
 • kedvezményes termék esetében a kedvezmény százalékos mértéke és tényleges forintban meghatározott mértéke közötti eltérés
 • nincsen ár feltüntetve
 • a termék szokásos árának az 5%-ban meghatározott ár

 

 • AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTÉNEK FOLYAMATA

A Vállalkozó által működtetett www.abudaifuszeres.hu webáruházban kínált termékekre vonatkozó adásvételi szerződés kötése online felületen, elektronikus úton leadott megrendelés útján lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A webáruház látogatás során a tájékozódását követően a Vásárló a „Kosárba teszem” feliratra kattintva tudja a terméket a virtuális kosarába („Kosár“) helyezni anélkül, hogy ezzel vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek. A termék virtuális kosárba történő helyezésével megjelenik a következő információs ablak, amely tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarában, feltüntetve a termék megnevezését, mennyiségét. Több termék kosárba helyezése esetén mindezen adatok termékenként külön-külön megjelennek az online felületen.

A Vásárlónak a „Kosár” feliratra kattintva láthatja a rendelésének összesítését, ahol lehetősége van módosítani a rendelését, a Kosarában lévő termékeivel kapcsolatosan. A Vásárlónak továbbá lehetősége van arra, hogy visszatér a webáruházba más termékek megvásárlása iránt tájékozódni („Vásárlás folytatása”) vagy befejezi a Kosárban meglévő termékek megvásárlását és folytatja a kiválasztott termék(ek) megvásárlására irányuló további teendőket a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva. Amennyiben a Vásárló be kívánja fejezni a termék(ek) megvásárlását, akkor az  adatok (név, cím, e-mail cím, telefonszám) megadása után a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva a Vállalkozó által működtetett webáruházban vásárolt termék ellenértékét banki átutalással is teljesítheti a Vállalkozó részére, vagy választhatja az üzletben történő átvételt, ahol bankkártyával és készpénzzel egyaránt fizethet.

A megrendelés során a Vásárló köteles a vásárlással összefüggő személyes adatainak, valamint esetlegesen számlázási adatainak megadására, illetve a termék kiszállítás esetén a szállítási adatainak megadására. A vásárlás nem kötött regisztrációhoz, de az előbbi pont alapján a Vásárló a termék megvásárlásának teljesítéséhez adatokat köteles megadni a Vállalkozó részére.

Ha a szerződés teljesítéséhez szükséges minden személyes és szállítási adat megadásra került, a „Tovább” feliratra kattintva megjelenő összegző oldal már mind a kiválasztott termékek, mind a megrendeléssel összefüggő adatok teljes körű összefoglalását, áttekinthetőségét és ellenőrizhetőségét szolgálja és biztosítja. A megrendeléssel összefüggésben kötelezően megadandó személyes adatait jogszabályi felhatalmazás alapján, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyíthatósága érdekében kezeljük. A személyes adatok kezelésével összefüggő részletes feltételeinket az „Adatkezelési tájékoztató” tartalmazza, amelyet a címére kattintva közvetlenül is elérhet az adatok megadása előtt.

Az online fizetéshez kapcsolódó alapadatok:

Vállalkozó neve: Márkus Judit E.V.

Vállalkozó bankja: K&H Bank Zrt.

Vállalkozó számlaszáma: 10400171-50526980-67651002

Adószám: 56687712-1-43

A termék(ek) jelen pont szerinti megrendelése a Vásárló vonatkozásában fizetési kötelezettséggel jár. A megrendelésről a Vállalkozó a megadott e-mail elérhetőségre visszaigazoló e-mail üzenetet küld a megrendelt termék megnevezéséről, mennyiségéről és a fizetendő ellenérték összegéről.

A szállítási szolgáltatásokat a Vállalkozó harmadik fél szállítást végző szolgáltató alkalmazásával díjazás ellenében biztosítja, amely díjazás viselésére a Vásárló köteles, és amely összegeket a Vállalkozó táblázatban tesz elérhetővé a www.abudaifuszeres.hu weboldalon. Vállalkozó rögzíti, hogy a weboldalon elhelyezett táblázat tartalma tájékoztató jellegű, a szállítást végző vállalalt mindenkor érvényes díjszabása az irányadó.

A Vállalkozó által működtetett webáruházon keresztül értékesített termék ellenértéke magában foglalja a csomagolás teljes költségét.

A megrendelés elküldésével adás-vételi szerződés jön létre a Vásárló és a Vállalkozó között a kiválasztott termék(ek) tárgyában. A szerződés elektronikus úton, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz útján, távollévők között kötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.“), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben („Ektv.“) foglaltak irányadóak. Amennyiben a Vásárló a vonatkozó hatályos törvényi szabályozás értelmében fogyasztóként minősül (jelenleg hatályos meghatározás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy), úgy a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet („Rendelet“) hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének („Irányelv“) rendelkezéseit.

A megrendelés visszaigazolásra kerül a Vásárlónak, amely tartós adathordozóként megerősíti, hogy a Vállalkozás megkapta a Vásárló által elküldött megrendelést, továbbá a megrendelésének részleteit is tartalmazza. A visszaigazoló email a szerződéskötés tartós adathordozón történő visszaigazolásaként minősül a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban, amelynek alkalmazásához a fogyasztó a jelen ÁSZF elfogadásával beleegyezését adja.

A Vásárló elfogadja, hogy a Vállalkozó a szerződések, illetve ezek másolatainak papír alapon történő átadására az webáruházban történő vásárlás esetén nem lát ésszerűen kivitelezhető lehetőséget, különös tekintettel arra, hogy a felek között a szerződések távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz útján jönnek létre. A Vállalkozó által kiszállított termékekhez kapcsolódó számla e-mail útján kerül megküldésre a Vásárló részére, amely igazolja, hogy a szerződést a Vállalkozó létrejöttnek tekinti és tartalmazzák ennek lényeges feltételeit is.

Amennyiben az e-mail útján történő visszaigazolás a megrendelésének elküldésétől számított 24 órán belül nem érkezik meg a Vásárlóhoz, úgy a Vásárló mentesül a szerződéses kötelezettség alól.

Amennyiben valamely adatbeviteli hibát csak a visszaigazoló email alapján észlel a Vásárló, úgy ennek javítását kezdeményezheti a visszaigazoló email alapján 3 munkanapon belül küldött válasz email útján is. Ezt ugyanakkor már szerződés módosítási javaslatnak tekinti a Vállalkozó és a szerződés teljesítését felfüggeszti addig, amíg a megkeresése alapján a javítás megtörténik és a javított adatok helyességét megerősíti  a Vásárló.

A Vásárló elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Vállalkozót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra, email fogadására nem alkalmas email elérhetőség megadására visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért felelősség nem terheli. A Vállalkozót nem terheli felelősség továbbá az abból adódó károkért, ha a Vásárló a regisztráció során meghatározott jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Vállalkozónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 • A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

A Vállalkozó arra törekszik, hogy a webáruházon keresztül beérkezett megrendelés a lehető legrövidebb időn belül átadásra/kiszállításra kerüljön a Vásárló által megadott szállítási címre. A termékek átadásai-kiszállítási ideje függ attól, hogy a megrendelt termék rendelkezésre áll-e a Vállalkozó árukészletében. Amennyiben a Vásárló több terméket is rendel egyidejűleg, úgy a termékek kiszállítására együttesen, egyidőben kerül sor azzal, hogy a szállítási időre a leghosszabb szállítási idővel rendelkező termék szállítási ideje lesz irányadó. A megrendelt termékeknek 14 naptári napon belül meg kell érkezniük a Vásárló részére. A Vásárló elfogadja, hogy a Vállalkozó az árukészlet nyilvántartási hibájából fakadó teljesítési hibával összefüggő felelősségét a vásárló által megfizetett vételár és szállítási díj együttes összegére korlátozza. A jelen pontban foglaltak értelmezésében a teljesítési határidő sikertelen kézbesítési kísérlet esetén is teljesítettként minősül (kézbesítés időpontjában a termék(ek) átvételére jogosult személy nem fellelhető a szállítási címen. illetve annak átvételét megtagadja). A Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy a termék Vásárló részére történő kiszállítás határidejére vonatkozó ÁSZF rendelkezést bármikor módosítsa.

A terméknek a szállítótól (kézbesítési megbízott) való átvételével és az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék(ek) mennyiségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy utólag mennyiségi reklamációt a Vállalkozó nem fogad el. A szállítólevél/megrendelőlap aláírásával Vásárló elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak.

Ha az átvétel során a Vásárló a megrendelt termékkel kapcsolatosan sérülést tapasztal (termék vagy csomagolás), a sérülésekről a szállítótól jegyzőkönyv felvételére jogosult. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a terméket díjmenetesen visszaveszi, ha a termék az átvételkor sérült. Az átvételt követően észlelt fizikai sérülésért a Vállalkozó felelősséget és helytállást nem vállal.

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 14 nap.

 • KELLÉKSZAVATOSSÁG

A kellékszavatosságra vonatkozó, fogyasztók vonatkozásában alkalmazandó feltételeket a fentebb már hivatkozott, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt mintatájékoztató szerint közöljük és tesszük a jelen ÁSZF részévé az alábbiak szerint:

 • Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával?

A Vásárló a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a vele szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

 • Milyen jogok illetik meg a Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?

A Vásárló – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Vásárló a Vállalkozó, mint vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Vállalkozó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 • TERMÉKSZAVATOSSÁG

A termékszavatosságra vonatkozó, fogyasztók vonatkozásában alkalmazandó feltételeket a fentebb már hivatkozott, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló Rendelet 3. mellékletében foglalt mintatájékoztatóban foglaltak szerint közöljük és tesszük a jelen ÁSZF részévé az alábbiak szerint:

 • Milyen esetben élhet a Vásárló a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló – választása szerint – az előző pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 • Milyen jogok illetik meg a Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 • Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 • Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

 • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Vállalkozó felhívja a figyelmet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Vásárló nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 • ELÁLLÁS

A Vállalkozó által működtetett www.abudaifuszeres.hu webáruházon keresztül kötött szerződés esetén a Vásárlót az adott megrendelés alapján kiszállított termék(ek) a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolható indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Ha valamilyen okból kifolyólag egy adott megrendeléshez kapcsolódó terméket a Vállalkozó különböző időpontokban szállítana ki, úgy az elállási jog gyakorolhatóságának határideje az utolsóként kiszállított termék átvételétől számítandó.

Az előző pont szerinti elállási jog gyakorolható továbbá a termék(ek) átvételét megelőzően is. A nyilatkozatot a Vállalkozó jelen ÁSZF-ben megjelölt címére kell írásban eljuttatni.

A Vásárló az elállási jogát gyakorolhatja bármely egyéb erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján is. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Ha a Vásárló az előző pontban foglaltak szerint eláll a Vállalkozóval kötött szerződéstől, a Vállalkozó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

A Vállalkozó a fentieknek megfelelő elállás esetén a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Válllakozó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Vállalkozó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

A Vállalkozó mindaddig visszatarthatja a visszajáró összeget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ha a Vásárló a fentieknek megfelelően eláll a Vállalkozó által működtetett www.abudaifuszeres.hu webáruház kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve személyesen visszaadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.

A termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért a Vásárló felel.

A Vállalkozó kifejezetten tájékoztatja a Vásárlót, hogy zömében olyan termékeket árul, melyek zárt csomagolású termékek, amelyekre egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után az elállás joga nem gyakorolható, azok átadást követő felbontása után nem küldhetőek vissza a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint.

 • VÉDJEGYEK ÉS SZERZŐI JOGOK

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény („Szjt.”) 1. § (1) bekezdése és a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény („ Védjegytv.”) 1. § (1) bekezdése értelmében a Vállalkozó weboldalán (www.abudaifuszeres.hu) megjelenő grafikai megoldások, védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Vállalkozó, illetve szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Vállalkozó, illetve szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a vásárlók és más harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

A weboldal bármilyen tartalmának átvételével az átvevő tudomásul veszi, hogy 10000 Ft/nap díjazás megtérítésének ellenében használja a tartalmat, kivéve az erre vonatkozó külön megegyezéssel vagy írásos engedéllyel rendelkezőt.

 • JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Panaszkezelés

Vállalkozó ügyfélszolgálata: [email protected]

A Vásárló a fenti címre történő elektronikus levél megküldésével („Panasz“) fordulhat a Vállalkozó ügyfélszolgálatához, amely panaszában utalhat a megrendeléssel összefüggő körülményekre.

A Vállalkozó a panaszra legkésőbb 30 napon belül érdemben írásban válaszol, és ha a panaszt nem tartja jogosnak, ezen álláspontját írásban megindokolja.

A panasz elutasítása esetén a Vállalkozó a Vásárlót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a Vállalkozó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárását.

A Vállalkozó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Vállalkozó és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a panaszkezelés során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 • Békéltető testület

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a területileg illetékes békéltető testületnél. A Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Email cím: [email protected]

Fax: +36 1 488 2166

Telefon: +36 1 488 2131

 • Bírósági eljárás

A Vásárló a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

 • VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. CLV. törvény
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásáról szóló 51/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
 • afogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet
 • a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
 • a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2018/302 rendelete
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete

 

 • ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vállalkozó az online vásárlás folytán birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel, azokat az érintett fuvarozási szolgáltatókon kívül harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja. A Vásárló személyes adatainak megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó azokat a fenti módon kezelje.

A Vállalkozó jogosult alvállalkozókat, közreműködőket igénybe venni.

A Vállalkozó Magyarországon bejegyzett és székhellyel bíró gazdasági társaság, a jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók.

A jelen ÁSZF-fel vagy a termékekkel kapcsolatos, továbbá a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatásokra és termékekre vonatkozó bármely jogvitára a Vállalkozó és a Vásárló kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, vagy értékhatártól függően a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Budapest, 2021. január 29.

Mini Cart 0

A kosár egyelőre üres.